Ga naar de inhoud

Werkzaamheden Oost Vlieland

Aan de zuidzijde van het dorp wordt op dit moment de dam verbreed. Zie ook Rijkswaterstaat. Op het Scheepvaartbericht staat het volgende:

In de maanden februari 2024 tot en met oktober 2024 wordt de Waddendijk van Oost-Vlieland versterkt. Ten westen van kopbaken VL-KB 21 wordt een loswal in de Vliesloot aangelegd om van daaruit de werkzaamheden uit te voeren. Gedurende bovengenoemde periode is er geïntensiveerd scheepvaartverkeer mogelijk in de Vliesloot en wordt passerende scheepvaart verzocht hinderlijke waterbeweging te vermijden.

Ter hoogte van ton VS26 is een plek gevonden waar geankerd of drooggevallen kan worden: 53°17’18.1″N 5°03’12.4″E. Deze plek is gekozen omdat eigenlijk de hele dijk met weilanden onder Vlieland een hoogwaterrustplaats is. Op deze plek is de minste verstoring als men aan land gaat en naar de Postweg loopt.

Omdat de betonstenen waarmee de dijk versterkt is erg glad kunnen zijn heeft Boskalis een houten trapje gemaakt waarover men gemakkelijk van het wad op de wal kan komen. De plek is met een baken punt omhoog aangegeven.